Ved bestilling på vår hjemmeside, blir Deres rabatt trukket av ved leveranse. Vil du bli gullkort kunde, så ta kontakt med oss på havsmat.